คำถามที่พบบ่อย ส่งเสริมแอร์

ความเป็นมาของเรา ส่งเสริมแอร์

คำถามที่พบบ่อย ส่งเสริมแอร์

คุณอยากถาม  เราอยากตอบ

Q : ทำไมแอร์จึงมีน้ำหยด?

A : การที่มีน้ำหยดออกมาจากแฟนคอยล์ยูนิต เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ
1. ถ้าถาดน้ำหรือท่อน้ำทิ้งสกปรกหรืออุดตัน ก็แก้ไขโดยการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนท่อน้ำใหม่
2. ถ้าฉนวนหุ้มท่อหนาไม่เพียงพอ ก็แก้ไขโดยการเพิ่มความหนาของฉนวน
3. ถ้าติดตั้งในที่ที่มีลมร้อนพัดผ่านตลอดเวลา ก็ทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำในอากาศจนเปลี่ยนสถานะ มาเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนตัวแอร์ ได้ครับ (เหมือนน้ำที่เกาะอยู่บนผิวของแก้วน้ำเย็น)


Q : รถมีกลิ่นเหม็นอับ แก้อย่างไรดี?
A : สาเหตุ หลัก ของกลิ่นเหม็นในรถยนต์มีดังนี้
1. นำของที่มีกลิ่นรุนแรงไว้ในรถ เช่น ปลาสด น้ำหอม หรือ สารระเหยต่างๆ รองเท้า เป็นต้น
2. ปรับอุณหภูมิ ใกล้เคียงกับอากาศภายนอกมากเกินไป เช่น อุณหภูมิภายนอก 27 องศา ภายในรถตั้งไว้ 25 องศา คอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงาน

รางวัลและใบรับรอง