ความเป็นมาของเรา ส่งเสริมแอร์

ความเป็นมาของเรา ส่งเสริมแอร์

ความเป็นมาของเรา ส่งเสริมแอร์

40 ปีที่แล้ว คุณประวิทย์ และ คุณสุภาพ เกียรติสินทรัพย์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจเครื่องทำความเย็น ซึ่งในขณะนั้น ยังไม่ค่อยมีคนใช้และรู้จักมากนัก เป็นที่มาของ การก่อตั้งกิจการ เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ (แอร์รถยนต์) ที่ใช้ชื่อว่า "ส่งเสริมการช่าง" และได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศในรถยต์ ให้กับ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ โตโยต้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ SANDEN, KIKI, FORMULA, THAIHEAT, UNICA และยัง เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน (แอร์บ้าน) รุ่นแรกๆ ภายใต้ชื่อ "AEROCOOL" ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ ถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ความคงทน และประสิทธิภาพการใช้งาน จากได้รับความกล่าวขาน ปากต่อปาก อย่างรวดเร็ว

                          


              

เนื่องจากประสบการณ์อันยาวนาน และความชำนาญด้านเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ จึงได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นตัวแทนในการบริการเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ "DENSO" และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในบ้าน "MITSUBISHI HEAVY DUTY" ในรุ่นแรกๆ อีกด้วย พร้อมยังไ้ด้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ "CARRIER" และ "TOSHIBA"และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภภัณฑ์คุณภาพอีกหลายๆยี่ห้อ อาทิเช่น "THACOM", "KENT", "HONEYWELL" , "AMARON" ฯลฯ

ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนาน และความตั้งใจที่จะให้บริการอันดีเลิศให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เราอยู่ในใจของผู้ใช้บริการ มายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้เราเป็นหนึ่งในเรื่องเครื่องปรับอากาศอย่างแท้จริง

รางวัลและใบรับรอง