14 ปุ่มง่ายๆ ที่ควรรู้กับ Mitsubishi Heavy Duty

14 ปุ่มง่ายๆ ที่ควรรู้กับ Mitsubishi Heavy Duty

14 ปุ่มง่ายๆ ที่ควรรู้กับ Mitsubishi Heavy Duty

ปัญหาของการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ที่คนมักมองข้ามคือ 

วิธีการใช้รีโมทอย่างถูกต้อง ว่า จะกดปุ่มอะไรแล้ว จะปรับเป็นอย่างไรบ้าง 

เราจึงนำเสนอวิธีการ ใช้รีโมท ว่าปุ่มต่างๆ  ทำหน้าที่อย่างไร