ตัวอย่างผลงาน การติดตั้ง รถยนต์ ซีตรอง DX

ตัวอย่างผลงาน การติดตั้ง รถยนต์  ซีตรอง DX

ตัวอย่างผลงาน การติดตั้ง รถยนต์ ซีตรอง DX

ขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจส่งเสริมแอร์ในการวางระบบปรับอากาศ ภายในรถ ซีตรอง รุ่น DX 

ซึ่งเป็นรถคลาสิก ที่หาได้ยาก

COMPRESSOR : DENSO